Condiţii de şcolarizare şi autorizare I.S.C.I.R. pentru meseria de “Operator umplere recipiente GPL”

SC AUTOTERM SRL este autorizată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru meseria de operator umplere recipiente GPL – cod COR 932009 – curs de specializare.

1. Actele necesare pentru înscriere:

  • adresă din partea unităţii cu datele de identificare (J, RO, Bancă), număr de telefon al persoanei de contact;
  • copie după actul de naştere;
  • copie dupa buletin sau carte de identitate;
  • copie după actul de învăţămant obligatoriu (tip MEN); studii minime necesare: şcoala generală plus şcoala profesională sau un certificat de calificare;
  • copie după actul de calificare (dacă există);
  • fişa de aptitudini de la medicina muncii cu menţiunea “apt pentru meseria de operator GPL”
  • o fotografie color 3/4 (tip buletin);
Subscribe via RSS Facebook Twitter Delicious Digg Stumbleupon Favorites